Postliste 19.12.2011

 
Saksnr: 11/867 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- STINE OG JOHNNY LIEN-
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/866 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON-ELIN B. OG ERIK CHRISTOPHERSEN-
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/870 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- FRODE A. OG TORIL F. ENGER-
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/873 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON-JOHNNY OG LINE DUEDAHL- GNR 209 BNR 108 SNR 2
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/874 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- NORGESGRUPPEN KA 12-14 AS
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/788 Doknr: 5
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: STARTLÅNSSØKNAD
Part:  xxxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/921 Doknr: 5
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RAMFOSS KRAFTLAG - ENDRING AV VEDTEKTER.
Part:  Ramfoss Kraftlag
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/85 Doknr: 49
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DRBV - SELSKAPSAVTALE OG EIERSTRATEGI
Part:  Drammensregionens Brannvesen IKS
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/800 Doknr: 4
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MØTEPLAN 2012
Part:     
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/819 Doknr: 6
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLER TIL OPPGRADERING AV LEIKEPLASS/AKEBAKKE
Part:  Aina Susan Plassen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/913 Doknr: 5
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I BUSKERUD
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/935 Doknr: 40
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSSKATT NVA
Part:               
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/792 Doknr: 6
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: GENERELL EIENDOMSBESKATNING FOR NÆRINGSDRIFT I KRØDSHERAD
Part:  Kommunekasse, Revisor
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/933 Doknr: 1
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - KENNETH CHRISTENSEN OG HEIDI FRYDENHAUG
Part:  DNB Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/933 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KENNETH CHRISTENSEN OG HEIDI FRYDENHAUG
Part:  DNB Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------