Postliste 16.12.2011

 
Saksnr: 08/318 Doknr: 4
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FERDIGATTEST
Part:  Terje Bottolfs
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/536 Doknr: 36
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OPPSUMMERING FRA MØTET 14.12.2011
Part:  Grunneierne som deltok på møtet 14.12.2011
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/124 Doknr: 5
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST-209/1
Part:  Hegglund & Koxvold AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/939 Doknr: 17
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM POLITISK VEDTAK VEDRØRENDE FØRSTEGANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN
Part:  HallingKonsult as
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/667 Doknr: 11
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: GBNR 208/194 REGULERINGSPLAN NORELIA - HØRING
Part:  Norelia as
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/560 Doknr: 3
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTVIDET STILLINGSSTØRRELSE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/931 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - JOHAN OG CHARLOTTE BERG-SVENDSEN
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/931 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - JOHAN OG CHARLOTTE BERG-SVENDSEN
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/932 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - TROND ERIK OG ANNE METTE KARLSEN
Part:  DNB Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/932 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TROND ERIK OG ANNE METTE KARLSEN
Part:  DNB Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/721 Doknr: 6
Registreringsdato: 16.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SYKEPLEIER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------