Postliste 14.12.2011

 
Saksnr: 11/930 Doknr: 1
Registreringsdato: 14.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPGRADERE TRÅKK TIL VEI
Part:  Vigar M. Aas
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/929 Doknr: 1
Registreringsdato: 14.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - RUNE GALAMBOS OG LINN CECILIE SKOGSTAD PETTERSEN
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/929 Doknr: 2
Registreringsdato: 14.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - RUNE GALAMBOS OG LINN CECILIE SKOGSTAD PETTERSEN
Part:  Eiendomsmegler 1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/836 Doknr: 3
Registreringsdato: 14.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VIKAR 60 % FYSIOTERAPEUT- DRIFTSTILSKUDD
Part:  Joachim Liknes
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/580 Doknr: 31
Registreringsdato: 14.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: LØNNSOPPGJØRET 2011 - LOKALE FORHANDLINGER
Part:  Sorenskriver Svein Husby
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 47
Registreringsdato: 14.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  berørte hytteiere og naboer
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------