Postliste 13.12.2011

 
Saksnr: 11/805 Doknr: 3
Registreringsdato: 13.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BEKREFTELSE AV BORTFALL AV KONSESJONSPLIKT
Part:  Statens Kartverk
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/278 Doknr: 46
Registreringsdato: 13.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KLAGE PÅ FORSLAG
Part:  Norefjell Hytteeierforening V/ Adv. Ola Petter Tandstad
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------