Postliste 05.12.2011

 
Saksnr: 11/911 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FV 191 FYRANDBRÅTEN- SIGDAL KOMMUNEGRENSE
Part:  Statens vegvesen. avd. Plan og forvalting
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/544 Doknr: 2
Registreringsdato: 05.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: INVITASJON TIL DIALOGMØTE MELLOM KOMMUNENE OG REGIONAL KULTURMINNEFORVALTNING I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 42
Registreringsdato: 05.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  berørte hytteiere og naboer
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 43
Registreringsdato: 05.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  berørte hytteiere og naboer
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/278 Doknr: 44
Registreringsdato: 05.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DETALJREGULERING FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE B
Part:  berørte hytteiere og naboer
Saksbehandler: Hans Ole Wærsted
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/912 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BYGGESØKNAD- 176/164
Part:  Nordbohus Modum AS V/ Jan Henning Kleiv
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------