Postliste 04.01.2011

 
Saksnr: 10/937 Doknr: 3
Registreringsdato: 04.01.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE, GNR 213, BNR. 50, 84.
Part:  Engebretsen Ingeniør - Entreprenør AS
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 07/816 Doknr: 8
Registreringsdato: 04.01.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR SKJERPEDE RENSEKRAV FOR NORESUND AVLØPSANLEGG
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/907 Doknr: 7
Registreringsdato: 04.01.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: ANG.VIKAR NORESUND FYSIKALSKE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/907 Doknr: 8
Registreringsdato: 04.01.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: ANG.VIKAR NORESUND FYSIKALSKE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------