Postliste 03.01.2011

 
Saksnr: 10/942 Doknr: 3
Registreringsdato: 03.01.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OPPFØRING HYTTE PÅ GNR. 196, BNR. 25
Part:  Krødsherad Laftebygg
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/908 Doknr: 2
Registreringsdato: 03.01.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: RAPPORT ETTER FORURENSNINGSTILSYN VED SLETTEMOEN LAGUNEANLEGG
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/1 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.01.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER GNR.178 BNR.5
Part:  Arne R.Sørby
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------