Postliste 02.12.2011

 
Saksnr: 11/904 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BRANNVAKTTJENESTE
Part:  Kai Berg
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/903 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BRANNVAKTTJENESTE
Part:  Martin Ødegård Slevigen
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/906 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- KRISTIN LEHNE OG TOR ERIKSEN- 179/44
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/906 Doknr: 2
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- KRISTIN LEHNE OG TOR ERIKSEN- 179/44
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/898 Doknr: 8
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VIDEREUTVIKLING AV KRØDERBANEN
Part:  Innovasjon Norge
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/816 Doknr: 2
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERORDNET ANALYSE - BKR.
Part:  Buskerud Kommunerevisjon IKS
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/907 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- SJUR BRATLAND-
Part:  Magnum Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/907 Doknr: 2
Registreringsdato: 02.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- SJUR BRATLAND-
Part:  Magnum Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------