Postliste 01.12.2011

 
Saksnr: 11/897 Doknr: 1
Registreringsdato: 01.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 11/900 Doknr: 1
Registreringsdato: 01.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK
Part:  Krødsherad kommune
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/901 Doknr: 1
Registreringsdato: 01.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON-ALEKSANDER LENHE RISHOVD OG ANDREA LOBBEN- 176/40
Part:  Skjøren & Partners AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/901 Doknr: 2
Registreringsdato: 01.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON-ALEKSANDER LENHE RISHOVD OG ANDREA LOBBEN- 176/40
Part:  Skjøren & Partners AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/902 Doknr: 1
Registreringsdato: 01.12.2011
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON- BJØRN REIDAR BORGEN OG ANNE MAY BORGEN- 215/37
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 11/902 Doknr: 2
Registreringsdato: 01.12.2011
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON- BJØRN REIDAR BORGEN OG ANNE MAY BORGEN- 215/37
Part:  EiendomsMegler1
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------