Postliste 28.12.2010

 
Saksnr: 10/803 Doknr: 8
Registreringsdato: 28.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TINGLYSNING AV AREALOVERFØRING.
Part:  Statens Kartverk
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------