Postliste 23.12.2010

 
Saksnr: 08/422 Doknr: 96
Registreringsdato: 23.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANMODNING OM AT FYLKESMANNEN TREKKER SIN INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREHAMMEREN OMRÅDE A.
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/969 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE
Part:  Lars Erik Raaen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/969 Doknr: 2
Registreringsdato: 23.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE
Part:  Lars Erik Raaen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------