Postliste 21.12.2010

 
Saksnr: 10/961 Doknr: 2
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - PÅL SUNDE OG BENTE W.F.SUNDE
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/965 Doknr: 2
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HENRIETTE KALDAGER
Part:  Dialog Eiendomsmegling avd. Hokksund
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/962 Doknr: 2
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - UTLEIESENTERET AS
Part:  Eiendomsmegler Dahl AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/881 Doknr: 6
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I KRØDSHERAD
Part:  Foreldre og foresatte til barn i kommunale barnehager i Krød
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/880 Doknr: 6
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ENDRING AV BETALINGSSATSER SFO
Part:  Foreldre og foresatte med barn i SFO
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/967 Doknr: 1
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: PERMISJONSSØKNAD
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/966 Doknr: 1
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR.210 BNR.65
Part:  Norefjell Hytta Eiendom AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/771 Doknr: 4
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Part:  Norefjellhytta
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/771 Doknr: 5
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Part:  Norefjellhytta
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/185 Doknr: 51
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FERDIGATTEST 903MOH NOREFJELL H6F, GNR 209/100
Part:  hk-arkitekter
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/850 Doknr: 9
Registreringsdato: 21.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SOSIALKONSULENT 50 % STILLING
Part:   xxx    
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------