Postliste 17.12.2010

 
Saksnr: 10/916 Doknr: 4
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DIGITALISERING AV FOLKEMUSIKKARKIVET - SØKNAD 2011
Part:  Kunstnerdalen Kulturmuseum
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/185 Doknr: 50
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - AVFALLSPLAN OG SLUTTRAPPORT
Part:  Heggelund & Koxvold as
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/910 Doknr: 4
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FRITAK FRA POLITISKE VERV
Part:  Helene Øverby
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/943 Doknr: 4
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKIFTE AV SKJENKESTYRER SOLE HOTELL
Part:  Sole Hotell
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/925 Doknr: 3
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKIFTE AV STEDFORTREDENDE SALGSBESTYRER SPAR
Part:  Spar Noresund
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/500 Doknr: 26
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGULERING 199/7 HULDRAKOLLEN - ANMODNING OM Å TREKKE INNSIGELSE
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/920 Doknr: 4
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNSTJENESTEN
Part:  Barnevernet i Modum og Krødsherad
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/879 Doknr: 15
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ÅRSBUDSJETT 2010 - ØKT RAMMEBEVILGNING - NOVEMBER 2010
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/886 Doknr: 4
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SOSIALBUDSJETTET FOR 2010
Part:  NAV Krødsherad
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/927 Doknr: 4
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERFØRINGER INVESTERINGSPROSJEKTER
Part:  Krødsherad kommunekasse
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 06/903 Doknr: 24
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: NY TANNKLINIKK
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/85 Doknr: 33
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BRANNORDNING I KRØDSHERAD KOMMUNE
Part:  Drammensregionens Brannvesen IKS
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/963 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KOMPENSASJON FOR SØSKENMODERASJON
Part:  Lesteberg familiebarnehage
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/850 Doknr: 8
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SOSIALKONSULENT 50 % STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/964 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVTALE OM LEVERING AV RESTAVFALL
Part:  Hallingsdal Renovasjon
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/965 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - HENRIETTE KALDAGER
Part:  Dialog Eiendomsmegling avd. Hokksund
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/962 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - UTLEIESENTERET AS
Part:  Eiendomsmegler Dahl AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/961 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - PÅL SUNDE OG BENTE W.F.SUNDE
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/868 Doknr: 8
Registreringsdato: 17.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV ÅRSBUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------