Postliste 16.12.2010

 
Saksnr: 08/519 Doknr: 4
Registreringsdato: 16.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 24 Ofl §24
Dokumentbeskrivelse: AVVIKSRAPPORT VED SKJENKEKONTROLL
Part:    xxxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/519 Doknr: 5
Registreringsdato: 16.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 24 Ofl §24
Dokumentbeskrivelse: AVVIKSRAPPORT VED SKJENKEKONTROLL
Part:    xxxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/531 Doknr: 5
Registreringsdato: 16.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SALGSLØYVE 2008-2012 - NOREFJELL MAT
Part:  Norefjell Mat as
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/960 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FRADELING GNR.178/5
Part:  Arne Sørby
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/960 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OM FRADELING GNR.178/5
Part:  Arne Sørby
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------