Postliste 15.12.2010

 
Saksnr: 10/954 Doknr: 2
Registreringsdato: 15.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ERIC SUNDBY
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/918 Doknr: 2
Registreringsdato: 15.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR. TOMT I KRØDSHERAD GNR,188 BNR.65
Part:  Jon Fosterud og Mari Brentnall
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/955 Doknr: 2
Registreringsdato: 15.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TONJE/GEIR RØNNINGEN OG HEDDA/HANS KRISTIAN BRODTKORP
Part:  PRIVATmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------