Postliste 14.12.2010

 
Saksnr: 10/959 Doknr: 1
Registreringsdato: 14.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTSKILLING AV TOMT GNR/BNR 210/30
Part:  Hille Melbye Arkitekter AS
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------