Postliste 13.12.2010

 
Saksnr: 10/957 Doknr: 1
Registreringsdato: 13.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNADSBREV
Part:  Lars Erik Raaen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/945 Doknr: 2
Registreringsdato: 13.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGET GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGELOKALER
Part:  Arbeidstilsynet
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------