Postliste 10.12.2010

 
Saksnr: 09/120 Doknr: 5
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SVANGERSKAPSPERMISJON
Part:  xxxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/949 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STØTTE INNOVASJON NORGE GNR.209 BNR.1
Part:  Sandum Søndre AS
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/956 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: EKSTRA MIDLER TIL ETTERUTDANNING LÆRERE FOR 2010
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/955 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - TONJE/GEIR RØNNINGEN OG HEDDA/HANS KRISTIAN BRODTKORP
Part:  PRIVATmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/954 Doknr: 1
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ERIC SUNDBY
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/668 Doknr: 5
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILTAK, MINI RENSEANLEGG, GNR. 215 BNR. 30-31
Part:  Steinar Even Johansen
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/603 Doknr: 6
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.213 BNR.1
Part:  Per G.Ringnes
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/873 Doknr: 3
Registreringsdato: 10.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR.208 BNR.205
Part:  Bygg Engros AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------