Postliste 07.12.2010

 
Saksnr: 10/938 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MØTE OM REGULERINGSFORMÅL OG UTNYTTELSE AP3
Part:  Norefjell Prosjektutvikling AS
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/944 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kristine Nedrestøl Høgli
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/901 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: REDUSERT STILLING SOM UTRYKKNINGSLEDER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/701 Doknr: 3
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKJØNNSMIDLER
Part:  Krødsherad kommune
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/211 Doknr: 10
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TILSYN MED KOMMUNALE VANNVERK I 2010
Part:  Mattilsynet Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/617 Doknr: 3
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STØTTE TIL LANDBRUKSFORMÅL I INNOVASJON NORGE
Part:  Einar Glesne
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/806 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STØTTE TIL LANDBRUKSFORMÅL INNOVATION NORGE
Part:  GRANUM TIL UNNSETNING
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/945 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGET GODKJENNING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGELOKALER
Part:  Arbeidstilsynet
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/941 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TROND OF HILDE S. SKOGLUNN
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/936 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - PETTER GRUNDMANN
Part:  Advokat Elisabeth Bjøre
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/935 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - NORA LOUISE OG HILDE NEERGAARD
Part:  PRIVATmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------