Postliste 06.12.2010

 
Saksnr: 06/656 Doknr: 100
Registreringsdato: 06.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OPPFØLGING AV FMBUS BREV AV 26.11.10
Part:  Knut Gulsvik
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/941 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - TROND OF HILDE S. SKOGLUNN
Part:  Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/701 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STØTTE TIL LANDBRUKSFORMÅL
Part:  Sverre Rishovd
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/940 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TILBUD OM TILSKUDD
Part:  Innovasjon Norge
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/612 Doknr: 48
Registreringsdato: 06.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: LØNNSOPPGJØRET 2010 - LOKALE FORHANDLINGER
Part:   xxxx  
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/942 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OPPFØRING HYTTE PÅ GNR. 196, BNR. 25
Part:  Krødsherad Laftebygg
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/943 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKIFTE AV SKJENKESTYRER SOLE HOTELL
Part:  Sole Hotell
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------