Postliste 03.12.2010

 
Saksnr: 10/929 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV FOR TILLITSVALGTFRIKJØP HØST 2010
Part:  Utdanningsforbundet i Krødsherad
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/930 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJON FOR FRIKJØP TILLITSVALGT HØST 2010
Part:  Utdanningsforbundet
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/914 Doknr: 4
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FRADELING BOLIGTOMT
Part:  Krødsherad kommune
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/914 Doknr: 5
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FRADELING BOLIGTOMT
Part:  Krødsherad kommune
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/938 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGULERINGSFORMÅL OG UTNYTTELSE AP3
Part:  Norefjell Prosjektutvikling AS
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/935 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - NORA LOUISE OG HILDE NEERGAARD
Part:  PRIVATmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/936 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - PETTER GRUNDMANN
Part:  Advokat Elisabeth Bjøre
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/937 Doknr: 1
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: UTSLIPPSTILLATELSE - TILBYGG GNR.213 BRN.50 OG 84
Part:  Engebretsen Ingeniør - Entreprenør AS
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/612 Doknr: 47
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: LØNNSOPPGJØRET 2010 - LOKALE FORHANDLINGER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/629 Doknr: 2
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: BARNEVERNSSAK
Part:  xxx
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/185 Doknr: 34
Registreringsdato: 03.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SLUTTERKLÆRING VEDR.AVFALLSHÅNDTERING
Part:  Effector AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------