Postliste 02.12.2010

 
Saksnr: 09/426 Doknr: 6
Registreringsdato: 02.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD IG VEDR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG/ANNEKS OG
Part:  Heggelund & Koxvold AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 10/917 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ANDERS BROCHMANN HANSEN
Part:  Sem og Johansen Eiendomsmegling
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 06/640 Doknr: 39
Registreringsdato: 02.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV TINGLYST SKJØTE/MATRIKKELBREV
Part:  Tine Welstad
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/918 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR. TOMT I KRØDSHERAD GNR,188 BNR.65
Part:  Jon Fosterud og Mari Brentnall
Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/919 Doknr: 1
Registreringsdato: 02.12.2010
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KARTLEGGING AV GJELDSRÅDGIVNING
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/917 Doknr: 2
Registreringsdato: 02.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ANDERS BROCHMANN HANSEN
Part:  Sem og Johansen Eiendomsmegling
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 10/789 Doknr: 5
Registreringsdato: 02.12.2010
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK I BRUKSENDRINGSSAK - SØKNAD OM BRUKSENDRING 190/24
Part:  Inger Johanne Lemarechal
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------