Postliste 30.11.2009

 
Saksnr: 09/780 Doknr: 4
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SLETTEMOEN VANNVERK - UTBYGGING
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/799 Doknr: 4
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKJENKELØYVE - BYGDEMUSIKKENS VENNERS JULEFEST 2009
Part:  Bygdemusikkens venner
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/813 Doknr: 3
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKIFTE AV SKJENKESTYRERE PÅ ALPINSTUA
Part:  Henrik Kristiansen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/861 Doknr: 4
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKJENKELØYVE - JULEMARKED GALLERI HAILAND
Part:  Rainer Chr Hennig
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/818 Doknr: 7
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 23 Ofl §23
Dokumentbeskrivelse: OPPFØLGING AV INTERPELLASJONSSAK OM KRØDSHERAD EVERK
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/896 Doknr: 1
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FRITAK FRA UTLEIEKLAUSUL
Part:  Jon-Arild Andreassen
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/899 Doknr: 1
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PERMISJON
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/898 Doknr: 1
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - HENRIETTE OG HERMAN PEDER HØYER
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/897 Doknr: 1
Registreringsdato: 30.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LEO HOLDING AS V/FREDRIK LEONTHIN
Part:  Poppe & Co
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------