Postliste 28.04.2009

Forsiden / Postliste 28.04.09

Postliste 28.04.09

Saksnr: 09/32 Doknr: 14
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REDUSERT STILLING - OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/338 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - BENTE SUNDBY
Part:  Nordvik & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/337 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FRADELING AV TOMT 28 OG 29 GNR.209/63
Part:  Heggelung & Koxvold
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/187 Doknr: 57
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER HSO
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/187 Doknr: 58
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER HSO
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 07/645 Doknr: 10
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: UTVIDELSE / ENDRING AV STILLING
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 05/949 Doknr: 49
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGULERINGSPLAN FOR BØSETER FJELLANDSBY
Part:  Asplan Viak AS
Saksbehandler: Anders Braaten
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/331 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BYGGING AV VEI GNR.199 BNR.48
Part:  Nils Ole Fladhus
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/185 Doknr: 14
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD RAMMESTILLATELSE FOR OPPFØRING FRITIDSLEILIGHETER
Part:  Heggelund & Koxvold as
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/330 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REVISJONSBERETNING FOR BEBOER-OG PASIENTREGNSKAP KRYLLINGHEIMEN
Part:  BKR Buskerud Kommunerevisjon IKS
Saksbehandler: Mette Jahr
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 28
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 29
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 30
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 31
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/329 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM TILTAK - GARASJE GNR.177 BNR.14
Part:  Anders O.Glesne
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/328 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FRATREKK I RENOVASJONSUTG./KOMPOSTBINGE
Part:  Edvin Jokerud
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/79 Doknr: 4
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: GODTGJØRING AV KOMMUNALE VERV
Part:  Etter liste
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/338 Doknr: 2
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - BENTE SUNDBY
Part:  Nordvik & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/345 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERLØP FRA RENSEANLEGG NORESUND
Part:  Rådmannen
Saksbehandler: Gudbrand Halmrast
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/341 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - BJØRN VIAR LUND
Part:  Nordvik & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/341 Doknr: 2
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - BJØRN VIAR LUND
Part:  Nordvik & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/340 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LILLIAN SKARE GNR.176 BNR.109
Part:  Dialog Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/340 Doknr: 2
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LILLIAN S... GNR.176 BNR.109
Part:  Dialog Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/346 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDR. KOMPOSTERING
Part:  Kristin S.Kaarstein
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/342 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.210 BNR.42 SNR.13,14,15
Part:  MTGE AS
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/344 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM KONSESJON SOM VIDEOFORHANDLER
Part:  NG Kiwi Buskerud AS
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/343 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.210 BNR.42
Part:  Erik Ødegård
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/194 Doknr: 3
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM IGANGSETTELSE 209/1 M. FL
Part:  Hegelund og Koxvold Arkitekter AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 32
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/348 Doknr: 1
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: STARTLÅNSSØKNAD
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 05/949 Doknr: 50
Registreringsdato: 28.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REVISJON AV REGULERINGSBESTEMMELSER
Part:  Asplan Viak AS
Saksbehandler: Anders Braaten
-------------------------------------------------------------------------------------