Postliste 26.11.2009

 
Saksnr: 09/871 Doknr: 2
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLING SOM SYKEPLEIER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/891 Doknr: 1
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - HÅKON SUNDT
Part:  Advokat Knut Fure
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/891 Doknr: 2
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HÅKON SUNDT
Part:  Advokat Knut Fure
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/890 Doknr: 1
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - JENS PETTER SELMER
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/890 Doknr: 2
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - JENS PETTER SELMER
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/889 Doknr: 1
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - JENS PETTER SELMER
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/889 Doknr: 2
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - JENS PETTER SELMER
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/333 Doknr: 5
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM NYDYRKING GNR.180/3
Part:  Steinar Skinnes
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/886 Doknr: 2
Registreringsdato: 26.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL RIO BUSKERUD 2010
Part:  RIO
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------