Postliste 24.11.2009

 
Saksnr: 09/878 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KARI MONSEN RØKKE
Part:  Mork & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/877 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - GNR.209 BNR.100 SNR.46
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/876 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ANN-CECILIE LEHNE OG STIAN NILSEN AGA
Part:  DnB NOR Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/875 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LARS PETTER PETTERSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/874 Doknr: 2
Registreringsdato: 24.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - THOMAS BRATLI
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/846 Doknr: 4
Registreringsdato: 24.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLING SOM KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Part:   xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------