Postliste 23.12.2009

 
Saksnr: 09/519 Doknr: 13
Registreringsdato: 23.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SVAR STILLING SOM SEKTORLEDER TEKNISK
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/688 Doknr: 3
Registreringsdato: 23.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE
Part:  Erik Arne Søvik
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/688 Doknr: 4
Registreringsdato: 23.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FARGEVALG STATOIL NORESUND
Part:  Kai Sivertsen
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/663 Doknr: 3
Registreringsdato: 23.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.211 BNR.6
Part:  Thorbjørn Hagen
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------