Postliste 23.11.2009

 
Saksnr: 09/872 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVFALLSPLAN FOR OPPRYDDNING FJELLHVIL
Part:  Holtet pukk og betong
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/846 Doknr: 3
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLING SOM KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Part:  xxx 
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/58 Doknr: 3
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - REKVISISJON AV KARTFORRETNING OG SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM
Part:  Ola Nore
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/651 Doknr: 3
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONTROLLELKLÆRING
Part:  Terje Bottolfs
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/873 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM KONSESJON, HANS JØRGEN FYRAND,
Part:  Hans Jørgen Fyrand
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/879 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANNONSERING AV OFFENTLIG ETTERSYN
Part:               
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/880 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV FOR PROSJEKTLEDER
Part:  Krødsherad kommune
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/847 Doknr: 2
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: POLITIATTEST I OPPVEKSTSEKTOREN I KRØDSHERAD KOMMUNE -
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/874 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - THOMAS BRATLI
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/875 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LARS PETTER PETTERSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/876 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ANN-CECILIE LEHNE OG STIAN NILSEN AGA
Part:  DnB NOR Meglerservice AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/877 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - GNR.209 BNR.100 SNR.46
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/878 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - KARI MONSEN RØKKE
Part:  Mork & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------