Postliste 23.04.2009

Forsiden / Postliste 23.04.09

Postliste 23.04.09

Saksnr: 09/333 Doknr: 1
Registreringsdato: 23.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM NYDYRKING GNR.180/3
Part:  Steinar Skinnes
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/187 Doknr: 56
Registreringsdato: 23.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD 60% STILLING KJØKKEN KRYLLINGHEIMEN
Part:  xxx  
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------