Postliste 22.12.2009

 
Saksnr: 09/879 Doknr: 11
Registreringsdato: 22.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ÅRSBUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010-2013
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/938 Doknr: 3
Registreringsdato: 22.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.210 BNR.41
Part:  Alf Kjernås
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/938 Doknr: 4
Registreringsdato: 22.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TINGLYSNING MID.FORR. - 210/62
Part:  Statens Kartverk
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------