Postliste 21.12.2009

 
Saksnr: 08/185 Doknr: 24
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR GNR.209 BNR.100
Part:  Heggelund & Koxvold as
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/185 Doknr: 25
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR GNR.209 BNR.100
Part:  Heggelund & Koxvold as
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/864 Doknr: 4
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERFORMYNDERIET - NYVALG
Part:              
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/881 Doknr: 4
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: WORLD CUP FREESTYLE 2010 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD.
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/311 Doknr: 6
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Part:  Buskerud kommunerevisjon IKS
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/415 Doknr: 19
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I NORESUND OG KRØDEREN SENTRUM
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 06/255 Doknr: 13
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: EKSTRAARBEIDER GLESNEMOEN - FINANSIERING
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/20 Doknr: 11
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: NAV-KONTORER I KRØDSHERAD. SLUTTFINANSIERING.
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/823 Doknr: 4
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVVIKLING AV LIKVIDITETSRESERVE
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/812 Doknr: 3
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FRADELING SKISENTER GNR.209 BNR.10
Part:  Knut R.Bråten
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/813 Doknr: 4
Registreringsdato: 21.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FRADELING SKISENTER GNR.210 BNR.1
Part:  Gunnar Høgli
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------