Postliste 19.11.2009

 
Saksnr: 09/833 Doknr: 2
Registreringsdato: 19.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I KRØDSHERAD KOMMUNE
Part:  Plan 2010-2014
Saksbehandler: Kari Sandvik
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/555 Doknr: 8
Registreringsdato: 19.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERSENDELSE AV TELEFON TIL SJEKK
Part:  Klart Svar
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/611 Doknr: 3
Registreringsdato: 19.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR,200 BNR.12
Part:  Leif Erik Lesteberg
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------