Postliste 18.12.2009

 
Saksnr: 09/831 Doknr: 8
Registreringsdato: 18.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.185 BNR.7
Part:  Ivar og Olav Tajets dødsbo
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/830 Doknr: 6
Registreringsdato: 18.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - TRULS SLEVIGEN
Part:  Truls Sleviken
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------