Postliste 17.11.2009

 
Saksnr: 09/861 Doknr: 2
Registreringsdato: 17.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SKJENKELØYVE - JULEMARKED GALLERI HAILAND
Part:  Rainer Chr Hennig
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/862 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STØTTE TIL SKILEIKOMRÅDE
Part:  Krødsherad Idrettslag, langrennsgruppa
Saksbehandler: Kari Sandvik
-------------------------------------------------------------------------------------