Postliste 17.04.2009

Forsiden / Postliste 17.04.09

Postliste 17.04.09

Saksnr: 06/863 Doknr: 21
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: FORESPØRSEL OM Å SLIPPE RESTLEIE
Part:  De Lange Landen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/153 Doknr: 19
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 20
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER SOM PED.LEDER I BARNEHAGE 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 21
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER SOM ALLMENLÆRER 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 22
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER SOM FØRSKOLELÆRER 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 23
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLING SOM PED.LEDER OG FØRSKOLELÆRER 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 24
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 25
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLING SOM LÆRER 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/32 Doknr: 11
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REDUSERT STILLING - OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/313 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV RENOVASJON
Part:  xxx
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/315 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PERMISJON/OPPSIGELSE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/316 Doknr: 1
Registreringsdato: 17.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------