Postliste 16.12.2009

 
Saksnr: 08/584 Doknr: 7
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BO- OG DRIVEPLIKT PÅ SØNDRE DANNEMARK, GNR 200 BNR 4 I KRØDSHERAD
Part:  Gerd Løvås
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/522 Doknr: 5
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SAMMENFØYNING - 217/1-2 OG 43.
Part:  Statens Kartverk
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/942 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - 1/2 IDEELL ANDEL CARL NICOLAUS WEDEL JARLSBERG OG 1/2 IDEELL ANDEL CAROLINE WEDEL JARLSBERG
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/941 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - THOMAS SJÅVIK OG LISE KRISTENSEN
Part:  Hønefoss Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/940 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BEBYGGELSESPLAN GNR.213 BNR.11
Part:  Erik Ringnes
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/938 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.210 BNR.41
Part:  Alf Kjernås
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/900 Doknr: 3
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI
Part:  Buskerud Fylkeskommune
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/831 Doknr: 7
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.185 BNR.7
Part:  xxx
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/939 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VARSEL-OPPSTART PLANARBEID GNR.211 BNR.1
Part:  HallingKonsult as
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/945 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM TILTAK - MINDRE BYGGARBEID GNR.181 BNR.25
Part:  Jens Jørn Svare
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/941 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - THOMAS SJÅVIK OG LISE KRISTENSEN
Part:  Hønefoss Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/942 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - 1/2 IDEELL ANDEL CARL NICOLAUS WEDEL JARLSBERG OG 1/2 IDEELL ANDEL CA... WEDEL JARLSBERG
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------