Postliste 16.11.2009

 
Saksnr: 09/854 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: OVERDRAGELSE AV EIENDOM 176/1
Part:  Buttingsrud & Co.DA
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/855 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV FOR ELEV I FORSTERHJEM I KRØDSHERAD - HØSTEN 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/828 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - MORTEN WESTBYE
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/827 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - AUTOLAKK AS
Part:  Foss & Co
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/856 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: REFUSJONSKRAV FOR ELEV I FOSTERHJEM I KRØDSHERAD - HØSTEN 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/857 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse:  KONSESJON - AUD LANDSTAD, GNR. 208/116
Part:  Privatmegleren
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/858 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ANDREAS VILLAND, GNR.203/9 SNR. 33
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/859 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: REDUKSJON AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/859 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - REDUKSJON AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/858 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ANDREAS VILLAND, GNR.203/9 SNR. 33
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/857 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON AUD LANDSTAD, GNR. 208/116
Part:  Privatmegleren
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/860 Doknr: 1
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/860 Doknr: 2
Registreringsdato: 16.11.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - UTVIDELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------