Postliste 15.12.2009

 
Saksnr: 09/943 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: GRUNNLAGSKRITERIER FOR KOMMUNENES RAMMETILSKUDD
Part:  Kommunal- og regionaldepartementet
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/907 Doknr: 5
Registreringsdato: 15.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: ANG.VIKAR NORESUND FYSIKALSKE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/846 Doknr: 9
Registreringsdato: 15.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLING SOM KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/944 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/944 Doknr: 2
Registreringsdato: 15.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/784 Doknr: 3
Registreringsdato: 15.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM PLASS I BARNEHAGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------