Postliste 15.04.2009

Forsiden / Postliste 15.04.09

Postliste 15.04.09

Saksnr: 09/153 Doknr: 9
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/425 Doknr: 6
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VERTSKOMMUNESAMARBEID OM BARNEVERNTJENESTEN
Part:  Modum kommune
Saksbehandler: Mette Jahr
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 10
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM LEDIG LÆRERSTILLING I GRUNNSKOLEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 11
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ STILLING SOM LÆRER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 12
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 13
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/32 Doknr: 10
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REDUSERT STILLING - OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/304 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM TILTAK - CARPORT GNR.188 BNR.168
Part:  Buskerud Bankbygg AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/303 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ENKLE TILTAK GNR.210 BNR.57
Part:  Arkitektstua AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/305 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM TILTAK GNR 197/9
Part:  Solli Sameie
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 14
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 15
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ LÆRERSTILLING VED NORESUND SKOLE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 16
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED KRØDEREN BARNEHAGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 17
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD PÅ STILLING SOM FØRSKOLELÆRER I BARNEHAGE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/306 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM UTVIDET BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/306 Doknr: 2
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM UTVIDET BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/307 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/307 Doknr: 2
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/308 Doknr: 1
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/308 Doknr: 2
Registreringsdato: 15.04.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------