Postliste 11.12.2009

 
Saksnr: 09/932 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - PETTER HAGBY
Part:  Privatmegleren Ullevål Stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/929 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KIM MAJLUND NIELSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål stadion
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/931 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TOM OG LINE LILLEVIK
Part:  Tom og Line Lillevik
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/930 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KRIS SENDRESEN
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/928 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - 1/2 IDEELL ANDEL THOMAS BRATTERUD OG 1/2 IDEEL ANDEL ELISABETH LAMM-KITTELSEN
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/927 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - VIGGO BOTTOLFS
Part:  Viggo Bottolfs
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/935 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR ALMINNELIGE KRAFTVERK
Part:  Advokatfirmaet Lund Co
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------