Postliste 11.05.2009

Forsiden / Postliste 11.05.09

Postliste 11.05.09

Saksnr: 09/348 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: STARTLÅNSSØKNAD
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 08/500 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGULERING 199/7 SØNDRE LESTEBERG
Part:  Asplan Viak AS v/Vebjørn Ruud
Saksbehandler: Anders Braaten
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 06/476 Doknr: 19
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE-ETABLERING AV TJERN
Part:  Asplan Viak AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/388 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REKVISISJON AV KARTFORRETNING GNR.223 BNR.1
Part:  Leif Bjarne Rishovd
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/389 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
Part:  Bjørn Haugan
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 07/948 Doknr: 4
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGULERINGSPLAN HOVDEKOLLEN
Part:  MjøsPlan
Saksbehandler: Arve Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/390 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/391 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - SOLVEIG MARIE LAAKE
Part:  Nordvik & Partners
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/392 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM TILTAK - TILBYGG HYTTE GNR.209,BNR.1, FNR.4
Part:  Jon Erland Fløgstad
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/393 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: BARNEHAGENE OG VALGFRIHET
Part:  Nils Halvor Skinnes
Saksbehandler: Geir Waaler
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/187 Doknr: 64
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER HSO
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/187 Doknr: 65
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER HSO
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/394 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVTALE - AVHENTING AV STÅL/METALLSKRAP
Part:  Hellik Teigen AS
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/395 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVTALE - LEVERING AV RENASVARER
Part:  Hellik Teigen AS
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/185 Doknr: 16
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD RAMMESTILLATELSE FOR OPPFØRING FRITIDSLEILIGHETER
Part:  Heggelund & Koxvold as
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/396 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM TILTAK - GARASJE GNR.188 BNR.153
Part:  Gunn Kristin Jokerud
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/397 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ENEBOLIG GNR.188 BNR.178
Part:  Simostranda Stav og Laft AS  
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/303 Doknr: 3
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ENKLE TILTAK GNR.210 BNR.57
Part:  Arkitektstua AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/398 Doknr: 1
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REKVISISJON AV KARTFORRERNING GNR.176 BNR.146
Part:  Hege Svendsrud og Arild Skjellhaugen
Saksbehandler: Erik Hagen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/187 Doknr: 66
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER HSO
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/187 Doknr: 67
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER HSO
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/301 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: TEKNISK SEKTOR - ORGANISERING
Part:  Fagforbundet Krødsherad
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/390 Doknr: 2
Registreringsdato: 11.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------