Postliste 09.12.2009

 
Saksnr: 09/921 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV BARNEHAGE- OG SFO-PLASSER
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/906 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - JON RABBEN,DAG RABBEN, ANNE ELISE RABBEN
Part:  Nordvik & Partners AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/906 Doknr: 2
Registreringsdato: 09.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - JON RABBEN,DAG RABBEN, ANNE ELISE RABBEN
Part:  Nordvik & Partners AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/922 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/792 Doknr: 6
Registreringsdato: 09.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILBYGG/REHABILITERING PÅ "LUFTVAKTHYTTA"
Part:  Tømmergutta AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/923 Doknr: 1
Registreringsdato: 09.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REFUSJON FOR TILLITSVALGT
Part:  Utdanningsforbundet Buskerud
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------