Postliste 08.12.2009

 
Saksnr: 09/748 Doknr: 12
Registreringsdato: 08.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KULTURSTIPEND 2009
Part:  Victoria Røste Nilsen
Saksbehandler: Kari Sandvik
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/885 Doknr: 3
Registreringsdato: 08.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: AVSLUTTENDE ARBEIDER NORESUND SENTRUM
Part:  Kommunekassa
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/748 Doknr: 13
Registreringsdato: 08.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KULTURSTIPEND 2009
Part:  Even Grimelid
Saksbehandler: Kari Sandvik
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/734 Doknr: 4
Registreringsdato: 08.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2010
Part:  IMDi
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/599 Doknr: 6
Registreringsdato: 08.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.213 BNR.11
Part:  Erik Ringnes
Saksbehandler: Lise K. Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------