Postliste 08.05.2009

Forsiden / Postliste 08.05.09

Postliste 08.05.09

Saksnr: 09/239 Doknr: 2
Registreringsdato: 08.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DISPENSASJONSSØKNAD FOR SKITREKK UTENFOR REGULERINGSPLANEN FOR BØSE
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Arve Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/387 Doknr: 1
Registreringsdato: 08.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: HOLD BYGDA REN
Part:  Rodeledere for hold bygda ren aksjonen.
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/93 Doknr: 7
Registreringsdato: 08.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MIDL.DISP. OM ETABLERING AV PLANFRIE KRYSNINGER INNENFOR H6
Part:  Heggelund & Koxvold as Arkitekter
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 06/656 Doknr: 85
Registreringsdato: 08.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: VEDRØRENDE INSIGELSER PÅ REGULERINGSPLAN H2
Part:  Fylkesmannen i Buskerud
Saksbehandler: Arve Pedersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/379 Doknr: 3
Registreringsdato: 08.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM REDUKSJON AV RENOVASJONSAVG.
Part:  Nils W.Fyrand
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/346 Doknr: 3
Registreringsdato: 08.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - VEDR. KOMPOSTERING
Part:  Kristin S.Kaarstein
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------