Postliste 07.12.2009

 
Saksnr: 09/911 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - HELLE BERGET NAURSTAD
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/911 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HELLE BERGET NAURSTAD
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/910 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LINUX SOLUTIONS NORGE AS
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/910 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LINUX SOLUTIONS NORGE AS
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/909 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - FRODE HAUGLI
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/909 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - FRODE HAUGLI
Part:  Poppe & Co Eiendomsmegling AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/908 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LARS PETTER PETTERSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/908 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LARS PETTER PETTERSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/907 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LARS PETTER PETTERSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/907 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LARS PETTER PETTERSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/904 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - CATHRINE FOSSE OG SJUR HOLSETER
Part:  Nordvik & Partners AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/904 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - CATHRINE FOSSE OG SJUR HOLSETER
Part:  Nordvik & Partners AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/888 Doknr: 3
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD FRA FAU- NORESUND OM TILSKUDD TIL JULEGRANTENNING PÅ NOREFRI
Part:  FAU- Noresund
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/811 Doknr: 5
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: LØNNSOPPGJØRET 2009 - LØNN RÅDMANNENS LEDERGRUPPE
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/912 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: OPPSIGELSE AV SFO-PLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/912 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - OPPSIGELSE AV SFO-PLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/831 Doknr: 6
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.185 BNR.7
Part:  xxx
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/927 Doknr: 9
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: GENERELLE SØKNADER OM JOBB I KRØDSHERAD KOMMUNE
Part:  xxxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/913 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM MIDLER TIL SKIDAG
Part:  Elevrådet 
Saksbehandler: Olav Skinnes
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/914 Doknr: 1
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: REDUKSJON AV SFO-PLASS
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/914 Doknr: 2
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: REDUKSJON AV SFO-PLASS - PRESISERING
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/914 Doknr: 3
Registreringsdato: 07.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - REDUKSJON AV SFO-PLASS - PRESISERING
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------