Postliste 06.05.2009

Forsiden / Postliste 06.05.09

Postliste 06.05.09

Saksnr: 08/187 Doknr: 59
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER HSO
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/385 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/385 Doknr: 3
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/385 Doknr: 4
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SVAR - SØKNAD OM PLASS SKOLEFRITIDSORDNINGEN
Part:  xxx
Saksbehandler: Kjersti Engeland
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/355 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - LINDA PERSSO... VEGAR JENSEN
Part:  Norlegal Advokatfirma AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/354 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - VENTURIA EIENDOM AS
Part:  Venturia Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/381 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KATIA VALER... 1/4 EIERANDEL
Part:  Megle Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/380 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - PÅL STORAAS
Part:  Fokus Krogsveen AS avd. Majorstuen
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/382 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - ARNE HERMAN PEDERSEN
Part:  DnB NOR Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/386 Doknr: 1
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ETABLERINGSSTØTTE
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/364 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - CHRISTER NYHUS
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/363 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - SETEVIKEN INVEST AS
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/362 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - KASPER VINCENT MYHRVOLD
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/360 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - HENRIETTE THILSERT
Part:  Privatnegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/361 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - INGRID GJERDE
Part:  Privatnegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/367 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - GEIR VIDAR LANG
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/369 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - MORTEN BUCK
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/387 Doknr: 3
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PERMISJON
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/375 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TANNLEGE PAUL TARALDSEN AS
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/378 Doknr: 3
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - JAN BIRGER STEEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/372 Doknr: 2
Registreringsdato: 06.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SVAR PÅ KONSESJONSSØKNAD - KONSESJON - TORKEL FLATBERG
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------