Postliste 05.05.2009

Forsiden / Postliste 05.05.09

Postliste 05.05.09

Saksnr: 09/315 Doknr: 4
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM PERMISJON/OPPSIGELSE
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/371 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - INGER AALIA VIKEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/366 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - INGAR VIKEN OG INGER AALIA VIKEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/373 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ELI OTTESEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/374 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - HANS PETTER MØLLER
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/365 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - MARGRETHE WAAGE/TORKEL FLATBERG
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/372 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - TORKEL FLATBERG
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/383 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REVISJONSBERETNING 2008
Part:  BKR Buskerud Kommunerevisjon IKS
Saksbehandler: Marit Lesteberg
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 36
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/398 Doknr: 27
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGULERINGSPLAN RISHOVD, GNR 223/51
Part:  Statens Vegvesen
Saksbehandler: Anders Braaten
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/153 Doknr: 37
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: STILLINGER I OPPVEKST 2009
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/379 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM REDUKSJON AV RENOVASJONSAVG.
Part:  Nils W.Fyrand
Saksbehandler: Jan Rundtom
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/380 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - PÅL STORAAS
Part:  Fokus Krogsveen AS avd. Majorstuen
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/381 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - KATIA VALERIE BANON 1/4 EIERANDEL
Part:  Megle Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/382 Doknr: 1
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ARNE HERMAN PEDERSEN
Part:  DnB NOR Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/927 Doknr: 5
Registreringsdato: 05.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering: 25 Ofl §25
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM EVNT. LEDIG STILLING INNEN HELSE OG OMSORG
Part:  xxx
Saksbehandler: Thore Sveum
-------------------------------------------------------------------------------------