Postliste 04.05.2009

Forsiden / Postliste 04.05.09

Postliste 04.05.09

Saksnr: 09/296 Doknr: 4
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI ARRANGEMENT 2009
Part:  17. mai komiteen
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/154 Doknr: 6
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ETABLERINGSTILSKUDD- TRENINGSSTUDIO PÅ KRØDEREN
Part:  Eirik Farbu
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/322 Doknr: 3
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: DRIFT AV TURISTKONTOTRET SOMMEREN 2009
Part:  Krødsherad kommune
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/231 Doknr: 5
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering: 13 Ofl §13
Dokumentbeskrivelse: KLAGESAK - PARKERINGSTILLATELSE
Part:  xxx
Saksbehandler: Helge Skjeggerud
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/356 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM TILTAK - KRISTIN ØVERLI GNR.220 BNR.8
Part:  Kristin Øverli
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/358 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK . NAVKONTOR GNR.208 BNR.2
Part:  Roar Jørgensen as
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/422 Doknr: 26
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: REGULERINGSPLAN NOREHAMMEREN - OMRÅDE A HAMMEREN
Part:  Vigar Martin Aas   
Saksbehandler: Anders Braaten
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/357 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM RAMMETILLATELSE OG SØKNAD OM DISP. - HYTTE
Part:  Hille Melbye Arkitekter AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/355 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - LINDA PERSSON OG VEGAR JENSEN
Part:  Norlegal Advokatfirma AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/354 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - VENTURIA EIENDOM AS
Part:  Venturia Eiendom AS
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/353 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE
Part:  Leer AS
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/352 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM RENOVERING AV SETERBU GNR.221 BNR.9
Part:  Bjørn Haugan
Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/364 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - CHRISTER NYHUS
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/363 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - SETEVIKEN INVEST AS
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/362 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - KASPER VINCENT MYHRVOLD
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/361 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - INGRID GJERDE
Part:  Privatnegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/360 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - HENRIETTE THILSERT
Part:  Privatnegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/359 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ARNE HALDÅS
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/359 Doknr: 2
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - THOMAS ANDRE KOKKIM
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/367 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - GEIR VIDAR LANG
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/369 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - MORTEN BUCK
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/370 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - EVA SOFIE NYGAARD
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/378 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - JAN BIRGER STEEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/378 Doknr: 2
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - JAN BIRGER STEEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/377 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - ROLF E.ANDERSEN
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/376 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - HELEN GÅSVIK
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/375 Doknr: 1
Registreringsdato: 04.05.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: KONSESJON - TANNLEGE PAUL TARALDSEN AS
Part:  Privatmegleren Ullevål
Saksbehandler: Marit U. Andersen
-------------------------------------------------------------------------------------