Postliste 01.12.2009

 
Saksnr: 09/867 Doknr: 2
Registreringsdato: 01.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 176/64
Part:  Cristoffer Reistad a/s
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
Saksnr: 09/793 Doknr: 4
Registreringsdato: 01.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI
Part:  Einar Glesne
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 08/651 Doknr: 4
Registreringsdato: 01.12.2009
Inn- eller utgående brev: U
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: ANMODNING OM FERDIGATTEST
Part:  Terje Bottolfs
Saksbehandler: Britt Randi Råen
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/900 Doknr: 1
Registreringsdato: 01.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI
Part:  Per G Ringnes
Saksbehandler: Erik Bjøre
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Saksnr: 09/901 Doknr: 1
Registreringsdato: 01.12.2009
Inn- eller utgående brev: I
Gradering:  
Dokumentbeskrivelse: SOMMERGØY
Part:  Rusforebyggende utvalg Krødsherad kommune
Saksbehandler: Kari Sandvik
-------------------------------------------------------------------------------------