Viktige telefonnummere

Her finner du viktige telefoner og telefonnummer ved akutt hjelp utenom ordinære åpningstider. 

Legevakt - Øyeblikkelig hjelp  
Noresund Legekontor (dagtid 8-15) 32 15 09 00
Legevakt 116117
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
   
Brann  
Brannvarsling 110
Drammensregionens brannvesen IKS 32 04 44 00
   
Politi  
Politi 02800
Nødnummer 112
   
Teknisk vakttelefon vann og avløp 95161682
   
Veterinær  
Midtfylke veterinærtjeneste  
   
E-verk  
Krødsherad everk 32 14 94 77
   
Akutte tjenester  
Alarmtelefonen for barn og unge 116111